ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Τηλεφωνικά Κέντρα – LaRge

ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

EXCELLTEL D256A

Τηλεφωνικό Κέντρο Excelltel D256A έως 24 γραμμές PSTN και 256 εσωτερικά.
Ιδανική οικονομική λύση για ξενοδοχεία, εταιρείες, ξενοδοχειακό πρόγραμμα, καταγραφή κλήσεων, check-in, check-out, χρεώσεις, αφυπνίσεις.

TP16120

EXCELLTEL TP-16120

Τηλεφωνικό Κέντρο Excelltel TP-16120 έως 16 γραμμές PSTN και 120 εσωτερικά.
Ιδανική οικονομική λύση για ξενοδοχεία, εταιρείες, ξενοδοχειακό πρόγραμμα, καταγραφή κλήσεων, check-in, check-out, χρεώσεις, αφυπνίσεις.

EXCELLTEL TP-16128

Τηλεφωνικό Κέντρο Excelltel TP-16128 έως 16 γραμμές PSTN και 128 εσωτερικά.
Ιδανική οικονομική λύση για ξενοδοχεία, εταιρείες, ξενοδοχειακό πρόγραμμα, καταγραφή κλήσεων, check-in, check-out, χρεώσεις, αφυπνίσεις.