ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τηλεφωνικά Κέντρα – Medium

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

EXCELLTEL CP1696

Το τηλεφωνικό κέντρο FLeX CP1696, είναι ένα ευέλικτο τηλεφωνικό σύστημα που θα ικανοποιήσει πλήρως τις μεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξή τους καθώς το συγκεκριμένο τηλεφωνικό κέντρο δέχεται επεκτάσεις εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών.